divendres, 16 de febrer de 2018

[2n] Article del Classicisme


1. Quins anys avarca l’època del Classicisme?
2. Quina tècnica compositiva del Barroc va perdre importància en l’època del Classicisme? I quin recurs feien servir durant en aquest període?
3. Quin nou instrument sorgí al final del segle XVIII que va substituir el clavicèmbal?
4. Busca informació i distribueix quina és la posició dels instruments dins d’una orquestra simfònica?
5. Quines són les noves formes musicals? Explica-les.
6. Quin són els tres compositors més importants?
7. Digues en quin gènere va destacar cada compositor.
8. En quina simfonia de Beethoven es va introduir per primera vegada la veu humana?
9. Què és un rèquiem?
10. Anomena dos compositors espanyols dins de l’època del Classicisme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada